Een Non-Fungible Token, dat is de betekenis achter de afkorting NFT, maar is daarmee eigenlijk niet veel gezegd over wat het allemaal precies inhoudt. Zo eenvoudig is het namelijk niet omdat bij de NFT er sprake is van een  eigendom contract die niet inwisselbaar is.

Het is dus duidelijk dat elke NFT een uniek karakter waarborgt en de zekerheid biedt dat de investering niet verloren zal gaan.

Omdat het allemaal nog vrij onbekend is bij velen, is het goed om met de juiste NFT uitleg meer te weten te komen over deze unieke vorm van investeren in een virtuele wereld.

Een eenvoudige NFT uitleg

Om de juiste stappen te kunnen nemen op het gebied van NFT’s, zal wel begrepen moeten worden wat er allemaal achter schuilt. Het kan er namelijk vrij complex aan toe gaan en vertoont de markt van NFT’s een grote mate van dynamiek.

Als basis van NFT’s worden de Ethereum ERC 20 tokens gebruikt. Dat is in de meeste gevallen zo omdat Ethereum zich perfect leent voor het uniek karakter verbonden aan elke NFT.

Verschil NFT’s en Crypto

Er zit een groot verschil in de werking tussen crypto en NFT´s. Het accent moet gelegd worden op het Non-Fungible gedeelte die aangeeft dat elke NFT niet inwisselbaar is. Het is te vergelijken met een eigendomsakte  die door een notaris is uitgegeven. Daar is er geen tweede van te krijgen en kan de akte wel overgedragen worden.

Dat is ook het geval bij NFT’s en wordt het zo gegarandeerd dat er geen tweede van aanwezig is. Dit maakt de weg vrij voor elke individu om met een eigen digitale creatie te komen en die vervolgens aan een NFT te koppelen.

Hoe werken NFT’s?

Omdat elke NFT uniek is, kan het niet verruild worden voor een andere. Er wordt gebruik gemaakt van blockchain technologie om de overdracht van NFT’s in orde te maken via NFT apps. Dat garandeert gelijk een veilige overdracht zonder het risico dat betreffende NFT in de verkeerde handen zal vallen.

ERC 20

ERC 20 tokensOmdat er veel vertrouwen wordt geplaatst in NFT’s  worden er voor zeldzame en veelgevraagde collecties grote bedragen neergeteld. Er wordt gewerkt met blockchain technologie (Ethereum ERC 20) en is het zo terug te volgen wie allemaal de vorige eigenaren waren.

Het moet wel duidelijk zijn dat NFT’s geen nieuw product op de digitale markt zijn. Ze zijn er namelijk al vanaf 2014 te vinden, maar is hun populariteit vanaf 2019 sterk toegenomen.

Het verhandelen vindt plaats via speciale trading platforms die veel gelijkenis tonen met die voor crypto. Bekende trading platformen zijn:

Om deel te kunnen nemen op de NFT markt, moet men over cryptocurrency beschikken en een NFT wallet.

Wat is het verschil met cryptocurrency precies?

Bij de vraag, wat is een NFT, wordt er vaak nog bij het beantwoorden een grote overeenkomst aangetoond tussen cryptocurrency. Dat is echter geen juiste weergave van wat er allemaal achter NFT’s schuilgaat. Hoewel beide gebruik maken van blockchain technologie, liggen hun doelstellingen ver apart.

Crypto’s zijn fungible (inruilbaar)

Verschil NFT en cryptoBij cryptocurrency is het namelijk de bedoeling dat er sprake is van digitaal geld en moet de overdracht dus fungible (inruilbaar) zijn. Zo kan er op een trading platform Bitcoin worden verruild voor ETH of omgekeerd. Dat ligt precies omgekeerd bij NFT’s omdat die Non-Fungible zijn en daardoor niet te verruilen. Zo kun je dan een NFT kopen.

Elke NFT heeft een unieke plaats binnen de blockchain en waarborgt dat ook de investering in gepleegd. Het is dus WEL mogelijk om een NFT verder te verkopen en gebeurt dat eveneens op de speciale trading platforms. Er wordt daarbij ook gewoon in cryptocurrency betaald. Beide bevinden zich dus in de virtuele wereld, maar dienen ze twee aparte functies.

Elke NFT is uniek

Nog een belangrijk verschil: geen twee NFT’s zijn gelijk aan elkaar. Waar de waarde van bijvoorbeeld BTC gelijk is aan elke andere BTC munt, is dat niet het geval bij een NFT. Het uniek karakter wordt hiermee extra benadrukt en heeft dat grote invloed op de wijze waarop investeerders op reageren.

Wil je in NFT’s investeren maar je hebt geen idee welke? Check hier onze lijst voor NFT’s om te kopen in 2022.

Welke investeringsmogelijkheden bieden NFT’s?

Het gaat binnen de NFT wereld om meer dan alleen het kunnen kopen van unieke digitale bestanden, maar wordt er ook flink geïnvesteerd in de hoop dat de waarde in de toekomst zal gaan toenemen.

NFT’s die bij elkaar horen worden ook wel collecties genoemd en kan de vraag naar een bepaalde soort sterk gaan toenemen. Dat zal de waarde sterk laten stijgen en kan zo een NFT dan ook met een mooie winst worden verkocht.

Verschillende trading platforms

Om een idee te krijgen hoe de markt zich gedraagt, is het een goed idee om een kijkje te nemen bij de verschillende NFT trading platforms. Niet alleen zullen er de laatste prijsontwikkelingen aangegeven zijn, maar zullen ook de meeste gevraagde collecties zichtbaar zijn.

NFT release dates

Ook om naar uit te kijken, zijn release dates van bekende NFT projecten. Door er snel bij te zijn, kan zo geïnvesteerd worden in NFT´s met een grote potentie voor het stijgen van hun waarde in de toekomst. Het moet echter ook benadrukt worden dat het bij NFT’s niet alleen gaat om de mogelijkheden die het te bieden heeft voor wat betreft de waardestijging.

Er worden ook veel van aangeschaft, puur om het digitaal bestand die het representeert. Zo zit er veel kunst tussen en wordt dat door de eigenaren gebruikt voor wat het is, niet om de waarde die het vertegenwoordigd.

Wat doen NFT’s dus op de markt?

Het zijn unieke individuele digitale contracten die de eigenaren toegang geven tot een bestand waar niemand anders bij kan. Het kan gaan om kunst, maar ook foto’s of filmpjes die een bepaalde historische waarde vertegenwoordigen.

Er wordt gebruik gemaakt van blockchain technologie om ervoor te zorgen dat het uniek karakter van elke NFT is veiliggesteld. Er wordt gebruik gemaakt van trading platforms en kan er uitsluitend met cryptocurrency betaald worden voor NFT’s.