Vele filosofen hebben zich bezig gehouden al met het milieu. Hoe we aankijken tegen de wereld waarin we leven is een erg belangrijke vraag en het is dan ook niet gek dat dit een groot deel is van de filosofie. Het is natuurlijk belangrijk om zorgvuldig met de aarde om te gaan.

Hannah Arendt

Een zeer invloedrijke filosofe uit de vorige eeuw is Hannah Arendt. Zij is onder andere bekend van haar theorieën over de banaliteit van het kwaad, maar is misschien wel net zo bekend van haar theorie over dingen doen. Zij onderscheid drie soorten acties: arbeid, werken en handelen. Die eerste en tweede zijn hier belangrijk aangezien die betrekking hebben op milieu. Onder arbeid verstaat Arendt dat wat nodig is om te overleven. In onze moderne samenleving is dat dus werken om geld te verdienen. Werken beschouwd zij als dingen maken met als doel duurzaamheid. Het doel is dus dat iets lange tijd mee zal gaan. Volgens Arendt is onze huidige samenleving sterk gefocust op arbeid. Alles gaat om geld verdienen en cijfertjes en daarin is de wereld doorgeschoten. Werken en het hier buiten beschouwing gelaten handelen raken ondergesneeuwd en dit heeft negatieve gevolgen voor onze wereld.

Samenleving van verspilling

Volgens Arendt is het onvermijdelijk dat deze ontwikkeling leidt tot een wereld van verspilling en vervuiling. Door de enorme focus op ‘economische vooruitgang’ en de grote druk om alsmaar efficiënter en beter te kunnen arbeiden, wordt de wereld geen betere plek. De mens verziekt de aarde met deze doelen in het achterhoofd en laat daarmee een wereld achter die vervuild en verspild is, onleefbaar voor het nageslacht. Een treurig wereldbeeld, dat met onze huidige samenleving best wel eens kan kloppen. Door enorme overconsumptie (consumptie is ook arbeid bij Arendt) vernielen we onze wereld en kan het zijn dat we over een paar decennia aanzienlijk minder goed kunnen leven op aarde.

Circulair

Een belangrijk middel om dit op  te lossen is het streven naar een circulaire economie. Dit is dus een economie waarin de nadruk ligt op duurzaamheid en het tegengaan van verspilling. Hiervoor moet je denken aan dingen als een refurbished kleurenprinter, of een tweedehands printer, of andere apparaten met die formats. Door dingen te hergebruiken hoeven er niet steeds nieuwe grondstoffen gebruikt te worden. Dit zorgt er voor dat er veel minder verspilling is dan nodig en zo kunnen we milieuvervuiling tegengaan. Maar ook klimaatverandering wordt hierdoor minder, door de grote hoeveelheid verkeer die hierdoor overbodig worden zou.