Bij de inrichting van een kantoor, wordt niet vaak gedacht aan de technische infrastructuur en duurzame techniek. Desondanks is dit een belangrijk onderdeel van de uitstraling van het kantoor. Het is belangrijk dat het personeel een goede beleving ervaart tijdens de arbeid. Wanneer een werknemer meer werkplezier zal ervaren, zal de werknemer zich ook meer betrokken voelen tot het bedrijf. Bovendien is het kantoor een plek waar het personeel gemotiveerd en geïnspireerd wordt. Vandaag de dag is de techniek op de werkvloer niet meer weg te denken. Maar welke aspecten zijn niet toegestaan op het werk met betrekking tot de techniek? In deze blog lees je aspecten met betrekking tot de techniek op de werkvloer.

 

Werkgever

Veel werknemers vragen zich af in welke mate de baas een werknemer mag monitoren op de werkcomputer. Het College bescherming persoonsgegevens heeft zich hierover uitgesproken. Het college bescherming persoonsgegevens stelt dat de werkgever voorwaarden mag stellen aan het gebruik van e-mail en internet op het werk. Wanneer een werkgever een vermoeden heeft van misbruik, mag de werkgever de werknemer controleren. Echter zijn hieraan ook regels verbonden. De werkgever moet dit bespreken met de ondernemingsraad. Mocht er geen ondernemingsraad aanwezig zijn, dan moet de werkgever het melden bij College bescherming persoonsgegevens. Bovendien dient de werkgever een doel te bepalen voor de controle.

 

Privacy

Eerdere rechtspraken hebben geconcludeerd dat je op het werkvloer genoeg privacy kunt hebben. Een voorbeeld hiervan is, dat monitoren en loggen van internet- of computergebruik zo veel mogelijk anoniem moet blijven. Een werkgever mag pas controleren, wanneer de werkgever een vermoeden heeft van misbruik door de werknemer. Een werkgever kan wel de uren bijhouden van een werknemer. Op deze manier heeft de werknemer een oplossing voor te monitoren. Desondanks is het wel belangrijk om ook jouw persoonsgegevens te beschermen op het werk. Wanneer je teveel privé zaken op het werk verricht, kan het zomaar zijn dat meerdere mensen achter jouw gegevens komen.

 

Tips

Naast privacy op de werkvloer, zijn er ook een aantal zaken die je beter niet op de werkvloer kunt doen. Het is niet verstandig om persoonlijke wachtwoorden op te slaan op het werk. Het is ook belangrijk dat je let op de berichten die je typt naar collega’s. Berichten zullen altijd zwart op wit en kan vaker niet meer verwijderd worden. Een gevaarlijk aspect voor jouw gegevens, is het verbinden met gratis wifi. Dit netwerk is vaak fraudegevoelig, waardoor jouw gegevens makkelijk op straat kunnen te komen liggen. Downloaden op de werkcomputer kan ook fout aflopen. Het kan zomaar zijn, dat je per ongeluk een virus of malware installeert. Als laatste tip is online bankieren via de werkcomputer niet handig. Online bankieren is wat iets privé is. wanneer je dit op de werkvloer doet, weet je niet wat in de toekomst met die gegevens kan gebeuren.

 

Tot slot

Een werkgever heeft bepaalde regels en wetten waar hij of zij zich aan moet houden. Desondanks is het personeel wel verantwoordelijk hoe zij met hun privacy omgaan. Het is daarom verstandig om niet teveel privé zaken op het werk te verrichten.