Een leermanagementsysteem (LMS) kan je organisatie veel bieden. Het opleiden van je medewerkers is voor veel bedrijven een belangrijk speerpunt. Een systeem wat hierin adequaat ondersteunt is essentieel. Er zijn diverse systemen verkrijgbaar. Het valt vaak niet mee hier een goede keuze in te maken! Een systeem wat past bij jouw bedrijf kan veel opleveren en hierdoor de kosten waard zijn. Het is van belang je voor aankoop te verdiepen in het thema om tot een passende keuze te komen.

 

Voordelen van een leermanagementsysteem

 

Een leermanagementsysteem geeft zowel de werknemer als de werkgever op eenvoudige wijze inzicht in de leerprestaties. Er vormt op individueel niveau een dossier waarin is opgenomen welke opleidingen en cursussen een werknemer heeft gevolgd en wat de resultaten zijn. Ook kun je de geplande scholingsmomenten hierin opnemen. Het is een prettig instrument om bijvoorbeeld bij een functioneringsgesprek in beeld te brengen hoe een medewerker werkt aan zijn deskundigheidsbevordering. In veel beroepen is dit een wezenlijk onderdeel van de professionaliteit. Ook biedt een goed LMS de werkgever managementinformatie op een hoger abstractieniveau. Op team- of organisatieniveau kun je snel en eenvoudig inzicht krijgen in de prestaties van je medewerkers. Dit kan ondersteunend zijn bij verantwoording en tevens bij het opstellen van bijvoorbeeld een nieuw jaarplan en begroting.

 

Hoe kom je tot een goede keuze?

 

Bij de keuze voor een goed systeem is met name van belang dat het aansluit bij jouw organisatie. Voor je gaat oriënteren op de beschikbare systemen is het belangrijk in beeld te brengen welke wensen en behoeften zijn er. Waarin kan een LMS jouw organisatie versterker? Waar liggen momenteel de zwakke plekken? Vaak is bijvoorbeeld de voortgang op de aangeboden scholingen beperkt. Aan de hand van de behoeften van jouw organisaties kun je verschillende systemen gaan beoordelen. De algemene toegankelijkheid en de managementinformatie die het systeem levert, zijn hierbij vaak standaard belangrijke aandachtspunten. Soms is het wenselijk een toekomstige gebruiker het systeem voor proef te laten invullen. Deze medewerker kan vaak waardevolle ervaringen delen, die je kunnen ondersteunen bij het maken van een beslissing voor een bepaald systeem.

 

Kosten voor een leermanagementsysteem

 

De kosten voor een systeem zijn vaak afhankelijk van het aantal medewerkers in dienst van je bedrijf. Daarnaast hangt het samen met de uitgebreidheid van het systeem, dus de hoeveelheid functionaliteiten zijn erin opgenomen. Je kunt je voorstellen dat een zeer geavanceerd systeem duurder is dan een meer eenvoudigere versie. De vraag is welk systeem het beste bij jouw bedrijf past. Wanneer je hierin de juiste keuze maakt, levert een leermanagementsysteem vaak een forse tijdsbesparing op. Ook dit is waardevol om mee te nemen in je keuze voor een systeem!