Het terugkeren naar het werk na een lange afwezigheid kan voor veel mensen uitdagend zijn. Of het nu gaat om het opbouwen van nieuwe relaties, het aanpassen aan veranderde procedures of weer terugkomen in de workflow, re-integratie van werknemers kan moeilijk zijn. Daarom is het belangrijk dat bedrijven verscheidene strategieën implementeren die hun medewerkers kunnen helpen bij de re-integratie. Hieronder volgen enkele tips voor re-integratie van medewerkers na een lange afwezigheid.

Stel communicatie voorop

Communicatie is cruciaal. Een langer verlof kan betekenen dat er fundamentele veranderingen in procedures en interne processen hebben plaatsgevonden. Bedrijven moeten investeren in goede communicatie met hun werknemers om te begrijpen waar ze staan en waar ze mee bezig zijn. Dit helpt hen bij het begrijpen hoe zij hun taken kunnen uitvoeren en wat eventuele veranderingen betekenen voor hun dagelijkse activiteit.

Zorg voor een mentaal ondersteuningsstructuur

Er moet ook worden geïnvesteerd in mentale ondersteuning voor werknemers die terugkeren na een lange afwezigheid. Aanpassing aan nieuwe situaties kan stressvol zijn, dus de juiste ondersteuningsstructuur maakt echt verschil. Mentale ondersteuning kan bestaan uit gesprekken tussen leidinggevend personeel en de betrokken medewerker, of andere hulpverleningsinstanties zoals psychologische counseling buitenshuis.

Om ervoor te zorgen dat medewerkers opnieuw worden ingewerkt, moet er ook worden geïnvesteerd in vaardigheidstraining. Elke functie vereist verschillende vaardigheden, wat met de tijd verandert of toeneemt met technologische innovatie. Terugkerende werknemers moeten geleerd worden over deze verandering door deskundigheidstraining rondom hun specifieke vakgebied te krijgen.

 Aanpassingen en geleidelijke terugkeer naar het werk

Bovendien kan er worden gedacht aan hulp of aanpassing van de werkorganisatie, werkmethoden, apparatuur of werkomgeving. Dit kan noodzakelijk zijn om de gevolgen van de ziekte of het letsel te verminderen of weg te nemen en de werknemer in staat te stellen het werk veilig en comfortabel uit te voeren.

Er zijn diverse aanpassingen die kunnen worden overwogen, zoals:

  • Geleidelijke terugkeer naar het werk over een bepaalde periode.
  • Veranderingen in werklast.
  • Verandering van werkplek tijdens de periode van terugkeer naar het werk, zoals thuiswerk in plaats van werk op locatie.
  • Aanpassingen van apparatuur of faciliteiten, zoals ergonomische stoelen of leuningen.

De re-integratiemogelijkheden in kaart brengen

Soms kan het vanwege een dusdanig lange afwezigheid gebeuren dat het niet mogelijk is om terug te keren naar dezelfde functie. Als re-integratie in de eigen functie niet goed realiseerbaar is, is het van belang dat er gezocht wordt naar mogelijkheden binnen het bedrijf. Als ook dit niet haalbaar is, kan er worden overgegaan op een re-integratie tweede spoor, wat inhoudt dat er aan de hand van professionele begeleiding wordt gekeken naar de manieren om werk te vinden buiten de organisatie. Hierbij wordt er samen met een externe arbeidsdeskundige gekeken naar mogelijkheden die aansluiten bij de kennis, kunde en belastbaarheid van de werknemer.