Zo langzaamaan is IT steeds meer verweven in ons leven. Soms is lijkt het verstopt te zitten, een andere keer is er zienderogen een wezenlijke verandering. Er zijn diverse ontwikkelingen op ICT-gebied die laten zien dat dingen snel veranderen. Benieuwd naar de drie zeer domineren IT-trends én welke uitdagingen er de komende jaren zijn? Lees het hier in deze blog!

Hyperautomatisering ten top 

Steeds meer zaken worden geautomatiseerd. Wat men maar enigszins kan veranderen, verandert men. Daarbij wordt soms overgeslagen dat de mens er zelf ook nog is en een sociale behoefte heeft. Met name de ouderen hebben meer moeite met die ontwikkelingen. Belastingpapieren die niet meer handmatig kunnen worden ingevuld, snelkassa’s, robotisering, AI, en nog veel meer. Oude pc’s mogen in de grofvuil container. De jongeren van nu groeien op in een wereld waarin menselijk contact steeds meer wordt vermeden. Aan de ene kant is het makkelijk en kun je heel veel digitaal regelen. Het is ook een gevaar, mensen leven steeds meer in hun eigen bubbel. En iedereen weet dat onbekend onbemind maakt. Wil de mensheid echt een vooruitgang boeken, zal hier ook een goede weg in gevonden moeten worden.

Zero Trust 

Met Zero Trust wordt ervan uit gegaan dat alle apparaten die verbonden zijn met het bedrijfsnetwerk geverifieerd moeten worden. Zowel de identiteit van de gebruiker én de betrouwbaarheid van de apparaten die verbonden zijn met het netwerk moet je controleren. Zero Trust verminderd aanzienlijk het toenemende aantal cyberaanvallen. 

Crypto is niet voor niets populair. Het vertrouwen in de Euro wordt minder. Onder andere door de stijgende inflatie. Crypto sluit wat dat betreft wel aan bij het idee van Zero Trust. Dat we voor veiligheid moeten zorgen, op een manier die machtsmisbruik voorkomt.  

Vertrouwen 

In bedrijven is twee-factor-authenticatie vaak al de norm. Als echter de digitale euro doorgaat, is echter maar de vraag in hoeverre er geen machtsspel meer kan worden gevoerd. De digitale euro noemt men central bank digital currency (CBDC) en geeft in principe de mogelijkheid om financieel zeer ingrijpend te bepalen waar iemand wel of niet geld uit aan kan en mag geven. In de geschiedenis is vaak naar voren gekomen dat macht corrumpeert.  

De uitdagingen 

Er zijn een heleboel uitdagingen en juist op menselijk vlak. Moeten we de IT indelen op basis van vertrouwen, of moeten we mogelijk machtsmisbruik door de mens voorkomen? Waar moet IT ons bij helpen en hoe voorkomen wij dat mensen niet meer mee komen? Dit zijn misschien nog wel de meest spannende uitdagingen die er zijn op IT-gebied voor de komende jaren.

Lees ook onze blog, In hoeverre is de maatschappij afhankelijk van IT?